Contract formulier

Doorlopende incasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan CrossFit Zwolle om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om ons een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie lidmaatschap en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van CrossFit Zwolle.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Deze gegevens zullen conform de wet op de privacy worden verwerkt worden en behandeld